ĐỨC THÁNH CHA DẠY RẰNG: “HÃY LÊN ÁN CHÍNH MÌNH, ĐỪNG LÊN ÁN NGƯỜI KHÁC”.

Tin Vatican: Trong Thánh Lễ vào sáng thứ Năm, ngày 6 tháng 9 tại Nguyện Đường của Nhà trọ Mátta, Đ.T.C. Phanxicô nói rằng: “Ơn cứu độ của Chúa Giê-su không phải là đồ “trang sức”, nhưng nó mang lại sự biến đổi. Để nhận được ơn cứu độ, chúng ta phải khiêm nhường và chân thành thừa nhận chính mình là một tội nhân – nghĩa là biết tự lên án chính mình, chứ không phải lên án người khác. Nếu chúng ta không biết hoặc không có khả năng để tự lên án chính bản thân mình, chúng ta không thể sống đời sống Kitô hữu tốt được.” Trong đoạn Tin Mừng của Thánh Luca (Lc, 5,1-11), Chúa Giê-su hỏi Thánh Phê-rô để Ngài có thể lên thuyền của ông và giảng dạy cho dân chúng. Sau đó, Ngài mời gọi ông thả lưới và thu được một mẻ cá lạ lùng. Qua đoạn Phúc Âm này, Đ.T.C. Phanxicô nhấn mạnh và khuyên dạy mỗi chúng ta hãy khắc ghi rằng: “Trước tiên và trên hết, mỗi người phải nhận ra chính mình là những tội nhân. Hãy nhớ rằng: ơn cứu độ của Chúa Giê-su không phải là “đồ trang sức”, nhưng giúp chúng ta biến đổi chính mình. Vì thế, đừng nói về những người khác; nhưng hãy luôn hồi tâm để xét lương tâm và từ đó có thể sửa đổi chính mình.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com