THÁNH LỄ THƯỜNG NIÊN ĐỂ VINH DANH “VĂN HÓA ĐA NGUYÊN” TRONG TỔNG GIÁO PHẬN LOS ANGELES.

Tin Los Angeles, Hoa Kỳ: Với con số gần 5 triệu người Kitô hữu, hiện nay Tổng Giáo Phận (TGP) không những là một T.G.P. có số giáo dân đông nhất Hoa kỳ, nhưng còn là một T.G.P. có sự đa dạng về các sắc dân nhất quốc gia. Cụ thể nhất,T.G.P. có các giáo dân đến từ 70 quốc gia khác nhau, thuộc các châu lục khác nhau trên thế giới. Trong suốt 14 năm qua, T.G.P. đã có một truyền thống tốt, chính là dâng Thánh Lễ Thường niên để vinh danh sự đa nguyên tuyệt vời này. Theo thông tin cho biết: Năm nay, Thánh Lễ Thường niên sẽ được dâng vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 9, cũng chính là Lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Thánh Lễ sẽ được dâng tại Nhà thờ Chính Tòa của Tổng Giáo Phận Los Angeles, với 42 ngôn ngữ khác nhau, với sự tham gia của các Kitô hữu đến từ 40 sắc tộc khác nhau trên thế giới đã quy tụ về đây để tham dự. Chủ đề cho Thánh Lễ năm nay chính là: “Đừng Nên Sợ hãi Sự Thánh Thiện”. Được biết, tất cả các Kitô hữu Công Giáo từ mọi sắc tộc khác nhau đều được mời đến để cùng tham dự Thánh Lễ trong quốc phục truyền thống của mình.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com