CÁC GIÁM MỤC MÊXICÔ PHỔ BIẾN ‘KẾ HOẠCH ĐỂ XÂY DỰNG HÒA BÌNH”.

Tin Mexico City: Hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 9 vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Mễ -Tây- Cơ đã phổ biến một văn kiện mang tựa đề “Kế Hoạch của Giáo Hội Công Giáo cho Hòa Bình”. Văn kiện được soạn thảo và ban hành với mục đích “gia tăng các nỗ lực hoạt động cho vấn đề đoàn kết và hiệp nhất hơn nữa”, để chống lại tham nhũng và bạo lực đang tàn phá đất nước. Các Đ.G.M. đã giải thích rằng: Kế hoạch của Giáo Hội cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm phải “loan truyền và trợ giúp trong việc hợp tác tất cả mọi ý kiến và hoạt động, để cùng nhau nỗ lực và xây đắp hòa bình giữa tất cả các đoàn thể Công Giáo và các tổ chức trong xã hội”. Các Đ.G.M. cho biết việc xây dựng hòa bình ở nước Mêxicô là trong những một “sứ mạng then chốt” trong công việc mục vụ của Giáo Hội cũng như phục vụ xã hội. Thế nên, kế hoạch sẽ được phát huy một cách liên tục trong việc chăm sóc cho những nạn nhân, học hỏi kinh nghiệm để phục hồi tinh thần “tha thứ và hòa giải”, cũng như các chính sách ngắn hạn và dài hạn sẽ được phát triển để giúp đỡ các nạn nhân của tệ nạn buôn người trên khắp đất nước.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com