ĐỨC THÁNH CHA KHUYÊN NHỦ CÁC ĐỨC TÂN GIÁM MỤC CẦN PHẢI CỐ GẮNG KHÔNG NGỪNG.

Tin Rôma, Ý: Hôm thứ Tư, ngày 12 tháng 9 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã gặp gỡ và chia sẻ cùng 130 Đức Tân Giám Mục, từ khắp mọi nơi trên thế giới đã về Rôma để tham dự khóa huấn luyện dành cho các Tân Đ.G.M.. Nhân dịp gặp gỡ này, Đ.T.C. khuyên nhủ các Tân Đ.G.M. rằng: “Trong công việc mục vụ, hãy nên đối thoại thường xuyên với các con chiên của mình.” Đ.T.C. cho rằng các vị Chủ Chăn được Thiên Chúa tuyển chọn; do đó, những gì “Thiên Chúa đòi hỏi nơi các ngài không phải là một nỗ lực nhất thời, nhưng trong mọi sự phải nỗ lực thường xuyên hơn, dù đêm hay ngày cũng phải cố gắng không ngừng. Các Chủ Chăn phải lưôn luôn tỉnh thức, dù cho ánh sáng đôi khi bị dập tắt đi chăng nữa, hay cho dù đôi lúc trong cuộc đời chúng ta, dường như Thiên Chúa bị che khuất và mờ nhạt đi bởi bóng tối, mặc dù sự tuyệt vọng đôi khi khiến chúng ta phải bỏ cuộc, trước lời dụ dỗ của xa-tan lúc nào cũng rảo quanh, bên cạnh chúng ta, để xúi giục chúng ta làm điều sai quấy; chúng ta phải luôn vững tâm bền chí và bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào Ánh Sáng của Thiên Chúa. Ánh sáng không bao giờ lịm tắt, nhưng chỉ có thể mờ tùy theo giai đoạn mà thôi”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com