ĐỨC THÁNH CHA CÔNG BỐ TÔNG HIẾN MỚI VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC (HĐGM).

Tin Vatican: Sáng thứ Ba, ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đ.T.C. đã công bố Tông hiến mới tại Vatican với tựa đề “Episcopalis communio” (Tình hiệp thông Giám Mục), về cơ cấu Thượng H.Đ.G.M..Hiện diện trên toàn chủ tọa cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, để giới thiệu Văn kiện có Đ.H.Y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng H.Đ.G.M., và Đức Cha Phó Tổng thư ký Fabio Fabene, cùng với giáo sư Dario Vitali, cố vấn của Thượng H.Đ.G.M., và cũng là giáo sư thần học tín lý tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana. Nội dung của Tông hiến gồm 2 phần: Phần đầu nói về đạo lý, gồm 10 điều khoản; và phần hai gồm 27 điều khoản trình bày về kỷ luật. Theo Đ.H.Y Tổng thư ký Baldisseri, việc cải tổ cơ cấu Thượng H.Đ.G.M. cũng nằm trong hướng đi của Đ.T.C. Phanxicô như ngài đã trình bày trong Tông Huấn “Evangelii gaudium” số 27, đó là điều chỉnh lại một cách sâu rộng tất cả các cơ cấu của Giáo Hội để các cơ cấu này có đặc tính ”truyền giáo” hơn, nghĩa là nhạy cảm hơn đối với những nhu cầu của con người, cởi mở hơn đối với điều mới mẻ đẩy xa hơn, và mềm dẻo hơn trong một thời đại có những biến chuyển mau lẹ”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com