HÀNG NGÀN NGƯỜI CÔNG GIÁO “LATINO” HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN TẠI TEXAS.

Tin Fort Worth, Hoa Kỳ: Khoảng gần 3 ngàn người Công Giáo gốc Mỹ La Tinh (hay còn gọi là Latino) đã tề tựu về thành phố Grapevine tiểu bang Texas để tham dự Hội Nghị “Gặp Gỡ Toàn Quốc Lần Thứ 5” (Nacional V Encuentro), để đánh dấu suốt chặng đường 4 năm kể từ khi Giáo Hội Hoa Kỳ lắng nghe tiếng nói, cũng như nguyện vọng của người Công Giáo Hoa Kỳ gốc Mỹ La Tinh và Mêxicô. Hội nghị được diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 9, có sự hiện diện của Đức Cha John Barres, Giám Mục Rockville Center. Ngài chia sẻ với tất cả các anh chị em đang hiện diện rằng: “Tạ ơn Chúa bởi vì không những trong Giáo Hội Hoa Kỳ có rất nhiều vị lãnh đạo gốc Mỹ La Tinh, mà có cả các vị lãnh đạo giữ những chức vụ quan trọng trong Giáo Hội hoàn vũ nữa. Hội nghị hôm nay là kết quả của 4 năm dài thăm dò, thu thập ý kiến, với những buổi hội thảo từ cấp Giáo Xứ, đến các Giáo Phận, cũng như trong toàn Giáo Hội Hoa Kỳ”. Chủ đề của hội nghị năm nay là: “Tông Đồ Truyền Giáo: Chứng Tá của Tình Yêu Thiên Chúa”. Các đại biểu tham dự hội nghị được tuyển chọn từ 165 Giáo Phận khác nhau, và trong số 250 ngàn người đã tham dự các buổi sinh hoạt, hội thảo từ suốt 4 năm qua.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com