ĐỨC GIÁM MỤC COZZENS NÓI: “ÁNH SÁNG ĐÃ CHIẾU VÀO BÓNG TỐI”.

Tin Saint Paul-Minneapolis. Hoa Kỳ: Trong một bài viết được đăng tải trên Tờ báo ‘Catholic Spirit’ trong tuần qua, Đức Cha Andrew Cozzens, Giám Mục Địa phận Saint Paul-Minneapolis, đã suy niệm về hình ảnh của Ánh Sáng đã chiếu rọi trên những tội lỗi của một số thành phần trong Giáo Hội, và Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Ngài để biến đổi mọi sự trở nên tốt lành. Đ.G.M. Cozzens chia sẻ: “Như các Thánh Vịnh đã dạy, chúng ta không nên e dè, sợ sệt trong việc nhìn nhận rằng trong sâu thẳm nhất của cõi lòng mình, ai cũng có những yếu đuối và tội lỗi riêng. Khiêm nhường nhìn nhận chính mình yếu đuối chính là bước đầu tiên để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi vào trong tâm hồn chúng ta, để mỗi người có thể nhìn thấy rõ hơn chính con người thật của mình bằng đôi mắt của Thiên Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta bắt đầu cảm nghiệm được Thiên Chúa sẽ ban những điều tốt lành đến cho chúng ta. Chúng ta sẽ lãnh nhận được muôn vàn ân phúc của Ngài”. Đức Cha Andrew Cozzens khẳng định: Chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự đau khổ do những việc làm của bóng tối và tội lỗi gây ra, nhưng Ánh Sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa sẽ chiếu sáng và soi đường dẫn lối cho Giáo Hội của chúng ta.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com