ĐỨC HỒNG Y ĐÃ BỊ BẤT TỈNH TRONG KHI CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH TÍCH CỦA THÁNH JANUARIUS.

Tin Napoli, Ý: Thông thường, Đ.H.Y Crescenzio Sepe của Ý không bao giờ sợ máu, hoặc “xỉu” khi thấy máu, bởi vì mỗi năm ba lần, ngài đều tham dự vào việc thực hiện “phép lạ máu Thánh Januarius”. Thánh Januarius là Thánh Quan Thầy của thành phố du lịch Napoli, Ý. Trong Nhà Thờ Chính Tòa Napoli, có lưu giữ và tôn kính Thánh tích là một lọ nhỏ, có đựng những giọt máu đã bị khô đặc của Thánh nhân. Tuy nhiên, cứ mỗi năm 3 lần, vào những ngày 19 tháng 9, là ngày Lễ nhớ của ngài, ngày 16 tháng 12, và ngày Chúa Nhật thứ nhất của tháng 5, là Thánh tích của Thánh nhân mặc dù đã bị khô đặc, nhưng sau khi được cầu nguyện trong Thánh Lễ, sẽ biến thành máu loãng như máu tươi. Theo truyền thuyết cho biết nếu năm nào, vào những “ngày có phép lạ”, nhưng máu của Thánh nhân không trở nên dạng chất lỏng, thì năm đó, người dân sẽ vô cùng vất vả, nếu thiên tai không xảy ra, hoặc không bị mất mùa, thì cũng bị bệnh dịch hay chiến tranh. Do đó, khi máu đã biến thành chất lỏng, người dân sẽ rất vui mừng và hân hoan dâng lời kinh tạ ơn. Hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 9 vừa qua, trong Thánh Lễ do ngài dâng, Đ.H.Y Crescenzio Sepe đưa lọ máu, khi đó đã biến thành chất lỏng lên cho người dân xem, bỗng nhiên mặt ngài trở nên tái và biến sắc, ngài đứng như bất động. Mặc dù ngài không ngồi xuống vào lúc giữa Thánh Lễ, nhưng ngài không còn đủ sức để cầm và đưa lọ máu cho người dân xem.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com