ĐỨC HỒNG Y NÓI: “PHẢI DÙNG PHỤ NỮ ĐỂ TUYỂN CHỌN VÀ HUẤN LUYỆN CÁC LINH MỤC.

Tin Poznan, Ba Lan: Đ.H.Y Marc Ouellet, Bộ Trưởng Thánh Bộ Giám Mục trong Giáo Triều Rôma năm 2016, đề nghị Giáo Hội nên gia tăng vai trò của người phụ nữ trong việc tuyển chọn và huấn luyện các giáo sĩ, đây là một trong những giải pháp để ngăn chặn những hành động dụng lạm tình dục trẻ em tuổi vị thành niên. Trong một Hội Nghị của các Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Châu Âu được tổ chức tại Poznan, nước Ba Lan, Đ.H.Y Ouellet nói: “Chúng ta cần có sự tham dự của nhiều phụ nữ hơn nữa trong việc huấn luyện các giáo sĩ. Các Đ.G.M. cần phải tuyển chọn cẩn thận và kỹ lưỡng ơn gọi linh mục, nếu không muốn nói là sẽ khắc khe hơn nữa, với sự giúp đỡ của các phụ nữ, bởi vì phụ nữ có ‘tính nhạy cảm’ hơn trong việc đánh giá các ứng sinh một cách chính xác hơn. Chúng ta đang đứng trước một cuộc khủng hoảng trong đời sống của Giáo Hội. Đây là một tình thế hết sức nghiêm trọng mà chúng ta cần phải giải quyết về phương diện tinh thần”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com