PHÁI BỘ CỦA TÒA THÁNH SẼ SANG TRUNG QUỐC ĐỂ HOÀN TẤT THỎA ƯỚC GIỮA VATICAN VÀ CHÍNH QUYỀN BẮC KINH.

Tin Vatican: Theo thông tin từ nhật báo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc vừa cho biết: Một phái bộ của Tòa Thánh sẽ đến Trung Quốc vào “cuối tháng 9” này để tham dự một buổi họp cuối cùng liên quan đến thỏa ước giữa Tòa Thánh Vatican và chính quyền Bắc Kinh về vấn đề tấn phong các Đức Giám Mục trong Giáo Hội Trung Quốc. Theo Nhật báo mang tên “Thế Giới Thời Báo”, một nhật báo thân tín với chính quyền Cộng sản Trung Quốc tiết lộ rằng: “Trong phiên họp này, những điều liên quan đến vấn đề tấn phong các Giám Mục tại đất nước cộng sản này sẽ không phải được thảo luận về phương diện nguyên tắc nữa, bởi vì những vấn đề đó đã được thỏa thuận trong buổi họp hội nghị lần trước tại Vatican. Phái bộ của Tòa Thánh trong chuyến đi này chỉ với mục đích bàn bạc về những thỏa thuận chi tiết hơn và sau đó sẽ đồng ý ký thỏa ước này”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com