SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỬI CÁC TÍN HỮU NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA CỦA GIÁO HỘI HOA KỲ.

Tin Vatican: Trong một sứ điệp bằng video được phổ biến vào thứ Tư, ngày 19 tháng 9 vừa qua, Đ.T.C. đã khuyên nhủ các tín hữu Công Giáo “Latino”, nói tiếng Tây Ban Nha đang sinh sống tại Hoa Kỳ, hay thường được gọi là người Mỹ gốc La Tinh, rằng: Hãy cố gắng từ bỏ lối sống quá nghiêng về những vật chất và tiện nghi để trở thành những “muối men” của tình hiệp thông và liên kết với tất cả những ai mong muốn tìm kiếm niềm hy vọng trong tương lai, đặc biệt là những bạn trẻ và các gia đình khó nghèo sống bên lề xã hội. Thông điệp của Đ.T.C. được gửi đến các Giám Mục, Linh Mục, và toàn thể tất cả đoàn dân Chúa đang tham dự cuộc gặp gỡ trên bình diện toàn quốc Hoa kỳ lần thứ V, dành cho những tín hữu Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha, được tổ chức tại thành phố Grapevine của tiểu bang Texas diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 9, với chủ đề: “Các Tông đồ Thừa Sai: Chứng Nhân của Thiên Chúa”. Cuộc gặp gỡ năm nay với mục đích kêu gọi và tăng cường sự tham gia tích cực hơn nữa của nhóm người “Latino” vào trong đời sống của Giáo Hội Hoa Kỳ hiện nay.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com