‘THỎA ƯỚC TẠM THỜI’ GIỮA TÒA THÁNH VATICAN VÀ CHÍNH QUYỀN BẮC KINH.

Tin Vatican: Trong khuôn khổ của những cuộc đàm phán kéo dài từ nhiều năm qua giữa Tòa Thánh Vatican và chính quyền Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, liên quan đến các vấn đề mục vụ đem lại phúc lợi chung cho cả hai bên, và để phát huy các liên hệ hòa hoãn, một buổi họp giữa Đ.G.M. Antoine Camilleri, Thứ Trưởng Ngoại Giao của Tòa Thánh Vatican, chuyên đặc trách liên lạc giữa Tòa Thánh và các quốc gia trên thế giới, và ông Wong Chao, Thứ Trưởng Ngoại Giao của Chính phủ Bắc Kinh, với mục đích ký kết ‘Thỏa Ước Tạm Thời’ vào hôm 22 tháng 9 năm 2018 tại Bắc Kinh. Thỏa Ước Tạm Thời này đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề tấn phong các Giám Mục cho Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc. Ông Greg Burke, Giám Đốc Báo Chí, kiêm phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng: “Đây không phải là cuộc gặp gỡ nhằm kết thúc vấn đề này, nhưng chỉ là một giai đoạn tiên khởi trong quá trình đàm phán dài giữa hai bên mà thôi. Bởi vì cuộc đàm phán này bao gồm những thảo luận dài và phức tạp, do đó cần phải có sự kiên nhẫn của hai bên. Thế nên, chắc chắn vẫn còn kéo dài và rất dài nữa. Chúng tôi chỉ gọi đây là một ‘Thỏa Ước Tạm Thời’ giữa Vatican và Bắc Kinh”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com