TỔNG GIÁO PHẬN LOS ANGELES QUYÊN GÓP TIỀN ĐỂ GIÚP ĐỠ CÁC GIA ĐÌNH NGƯỜI TỊ NẠN BỊ LY TÁN ĐƯỢC ĐOÀN TỤ.

Tin Los Angeles, Hoa Kỳ: Theo Đài Phát Thanh Guadalupe cho biết: Tổng Giáo Phận Los Angeles, đã quyên góp được hơn 90 ngàn Mỹ Kim để giúp các gia đình người tị nạn ở miền Nam California được sum họp với những người con của họ dưới tuổi vị thành niên đang bị ly tán. Ông Isaac Cuevas, Giám đốc Di dân của Tòa Tổng Giám Mục Los Angeles, chia sẻ rằng: “Ý tưởng này bắt đầu từ Đức Cha Jose Gomez, T.G.M. Địa phận Los Angeles, với mục đích giúp cho địa phận trở thành địa phận luôn dẫn đầu trong việc giúp đỡ người tị nạn, không phải vì lý do chính trị, nhưng vì Giáo Hội Công Giáo đặt tầm quan trọng về phẩm giá con người lên hàng đầu”. Vì vậy, chỉ trong vòng hai ngày khi chương trình quyên góp bắt đầu và được thực hiện qua mạng lưới Đài Phát Thanh Guadalupe vào cuối tháng 8 vừa qua, số tiền thu được đã lên tới 92 ngàn Mỹ Kim, để trợ giúp cho các hoạt động bác ái của Tổ chức Caritas Công Giáo, với mục đích giúp các gia đình di dân bị ly tán được đoàn tụ. Theo quy định của luật di dân mới, những người di dân bất hợp pháp đều bị giam giữ trong các nhà tù của tiểu bang; nhưng luật di dân cũng nêu rõ rằng chính phủ không có quyền giam giữ những trẻ em dưới tuổi vị thành niên trong các trại giam này. Do đó đã xảy ra tình trạng ly tán giữa cha mẹ và con cái.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com