ĐỨC THÁNH CHA NÓI: “CHÚA THÁNH THẦN ĐÃ SOI ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TÌNH HIỆP NHẤT ĐÍCH THỰC GIỮA CÁC GIÁO PHÁI KITÔ GIÁO”.

Tin Vatican: Vào sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã tuyên bố trong phiên họp khoáng đại của Hội Đồng Tòa Thánh Về Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo rằng: Giáo Hội Công Giáo có thể biện phân và nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong các cộng đồng Kitô giáo khác có những đặc sủng khác nhau. Hội nghị này đã chọn chủ đề là: “Ảnh Hưởng của các Giáo Phái Ngũ Tuần (Pentecostals), Đặc Sủng (Charismatics), và Truyền Giáo (Evangelicals) trên Tinh Thần Hiệp Thông”.Đ.T.C. nói rằng: “Sự phát triển và trưởng thành của các cộng đồng nói trên là “một dấu chỉ quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm và để ý đến hơn nữa. Chúng ta có nhiệm vụ phải biện phân và nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong các cộng đồng đó, để tìm cách thắt chặt mối tương quan mật thiết và tình hiệp nhất đích thực hơn với họ”. Đ.T.C. cũng đã chia sẻ về lỗi lầm của ngài về một việc đã xảy ra khi ngài còn là một Bề Trên Tỉnh Dòng của Dòng Tên ở Buenos Aires, Argentina, ngài đã cấm các Tu sĩ Dòng Tên không được đối thoại và giao dịch với các cộng đồng nói trên. Nhân dịp này, ngài đã bày tỏ sự sai lỗi của mình, ngài ngỏ ý xin lỗi và kêu gọi hãy tha thứ cho ngài.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com