THỎA ƯỚC TẠM THỜI GIỮA TÒA THÁNH VATICAN VÀ BẮC KINH GÂY BẤT MÃN TRONG GIỚI ỦNG HỘ TỰ DO TÔN GIÁO HOA KỲ.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Thỏa Ước tạm thời vừa qua được ký kết giữa Tòa Thánh Vatican và Chính quyền Bắc Kinh về việc tấn phong các Giám Mục tại Trung Quốc đã làm cho một số nhà lãnh đạo bênh vực tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ bất mãn. Họ cho rằng Tòa Thánh đã nhân nhượng cho Chính quyền Cộng sản Trung Quốc quá nhiều quyền lợi trong việc quản lý Giáo Hội Công Giáo tại nước này, và đồng thời cũng đã làm tổn hại đến các nỗ lực tranh đấu cho quyền tự do tín ngưỡng của các đoàn thể tôn giáo khác. Ông Thomas Parr, Chủ tịch của Viện Tự Do Tôn Giáo, và là cựu viên chức ngoại giao của Hoa Kỳ chuyên đặc trách về tự do tôn giáo, đã chia sẻ rằng: “Với cương vị của một người giáo dân Công giáo và là một người tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo của tất cả các cộng đồng tôn giáo tại Trung Quốc, tôi xin thú thật rằng tôi rất hoài nghi về Thỏa Ước này. Vào tháng 3 đầu năm nay, Tòa Thánh Vatican đã tỏ ra có rất nhiều lo âu và bất ổn về chính sách chống tôn giáo của Bắc Kinh. Rõ ràng, Bắc Kinh đã có chủ đích để thay đổi và đàn áp đạo Công giáo trong nước của họ”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com