ĐỨC THÁNH CHA DÂNG THÁNH LỄ KHAI MẠC THƯỢNG HỘI NGHỊ CÁC GIÁM MỤC VỀ GIỚI TRẺ.

Tin Vatican: Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 3 tháng 10 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã dâng Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Đồng thường lệ lần thứ XV tại Công Trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của khoảng 30 ngàn tín hữu. Cùng đồng tế với Đ.T.C. trong Thánh lễ có Đ.H.Y Lorenzo Baldisseri, Tổng Thư Ký của Thượng Hội Nghị; Đ.H.Y Sergio da Rocha, Tổng Tường Trình Viên; Đức Cha Fabio Fabene, Phó Tổng Thư Ký của Thượng Hội Nghị; và hai Thư Ký là Linh mục Giacomo Costa, Dòng Tên, và Linh mục Rossano Sala, Dòng Don Bosco; cùng với 50 Đ.H.Y, một số các Thượng Phụ, 200 Giám mục và 100 Linh mục. Trong khi Đ.T.C. và phụng vụ đoàn đang tiến về Cung Thánh, thì Ca Đoàn đã hát Kinh Cầu các Thánh. Trong bài giảng, Đ.T.C. đã mời gọi các cử tọa đang hiện diện hãy suy niệm về Lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng của Thánh Gioan: “Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa Cha đã sai đến nhân danh Thầy, sẽ dạy cho các anh em mọi điều và sẽ nhắc nhở anh em tất cả những gì Thầy đã nói cùng anh em (Ga: 14,26)”. Qua Lời của Chúa Giêsu, Đ.T.C. đã nhấn mạnh về vai trò của Chúa Thánh Thần sẽ luôn nhắc nhở chúng ta, là những môn đệ của Ngài, hãy cố gắng sống theo những gì Chúa Giêsu đã dạy, và giữ lòng nhiệt thành để phục vụ Thiên Chúa, Giáo Hội, và tha nhân.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com