ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI ĐỂ THƯỢNG HỘI NGHỊ GIỚI TRẺ ĐƯỢC “XỨC DẦU BẰNG NIỀM HY VỌNG”.

Tin Vatican: Trong bài giảng của Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Đồng các Giám Mục Lần thứ XV, Đ.T.C. Phanxicô đã cầu xin Chúa Thánh Thần hãy giúp canh tân niềm hy vọng và sự sống động trong lòng Giáo Hội Hoàn Vũ. Một niềm hy vọng “để có thể mở rộng chân trời của chúng ta, mở rộng trái tim của chúng ta, để từ đó ân sủng của Chúa Thánh Thần có thể thay đổi lối suy nghĩ của con người hôm nay hiện đang bị tê liệt, chia rẽ, và làm chúng ta xa cách với giới trẻ”. Đ.T.C. đã khai mạc Thượng Hội Nghị Thường niên lần thứ XV bằng cách cầu xin Thiên Chúa để Ngài ban cho Thượng Hội Nghị được “xức dầu bằng niềm hy vọng”, bởi vì niềm hy vọng thử thách tất cả chúng ta, đưa đẩy chúng ta, và phá vỡ những lề lối, những thủ tục cổ hủ luôn làm theo những điều xưa nay mọi người đều làm theo và không muốn thay đổi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Giáo Hội có sự hiện diện của hai Đ.G.M. Trung quốc trong một Thượng Hội Nghị các Giám mục, một dấu hiệu tích cực đến từ kết quả của Thỏa Ước giữa Tòa Thánh Vatican và Chính quyền Bắc Kinh.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com