HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ÁI NHĨ LAN KÊU GỌI CHÍNH QUYỀN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGƯỜI VÔ GIA CƯ.

Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan: Hôm thứ Hai, ngày 1 tháng 10 vừa qua, các Đức Giám Mục Ái Nhĩ Lan đã phổ biến một bức thư để kêu gọi Chính phủ của Cộng hòa Ái Nhĩ Lan phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng người vô gia cư đang xảy ra trong nước. Chỉ trong vòng tháng 8 vừa qua, trong nước Cộng hòa Ái Nhĩ Lan đã có 115 gia đình người vô gia cư, tăng 18% so với tháng 8 năm ngoái (2017). Trong bức thư công bố ngày 1 tháng 10 vừa qua, các Đ.G.M. Ái Nhĩ Lan đã viết: “Phẩm giá con người mà người Công Giáo chúng tôi quan niệm nơi mỗi cá nhân phải phản ánh được sự thật của đời sống trong xã hội. Và chúng tôi tin tưởng rằng chính phủ sẽ có chính sách để trợ giúp cung cấp những cư xá an toàn với giá cả thích hợp với tình trạng tài chánh của người nghèo khó; đây là một quyền căn bản của người dân trong nước”. Theo các dữ kiện ghi nhận lại của các tổ chức ủng hộ người vô gia cư cho biết trong tháng 8 vừa qua, trên toàn quốc đã có 9.500 người không có nhà ở. Cũng theo những dữ kiện nghiên cứu này cho biết: Cứ trong 3 người vô gia cư thì có 1 người là trẻ em. Tuy nhiên, theo người dân cho biết những con số ước lượng này còn thấp rất xa so với những con số thật sự trong thực tế.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com