ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC CHỈ TRÍCH CUỘC THUYẾT TRÌNH PHÒ PHÁ THAI TẠI MỘT ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO.

Tin Guadalajara, Mêxicô: Sau một cuộc thuyết trình có tính cách phò phá thai được tổ chức tại một trường đại học Công Giáo của Dòng Tên tại Mêxicô, Đức Hồng Y Francisco Robles Ortega, kiêm Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Mêxicô, đã nhắc lại quan điểm của Giáo Hội Công giáo rằng luôn luôn chống đối vấn đề phá thai, và ngài không biết tại một trường Đại Học Công giáo của Dòng Tên lại tổ chức một buổi thuyết trình ủng hộ phá thai, và theo luật lệ hiện hành, phá thai vẫn là một điều bị cấm đoán trong nước Mêxicô. Trong một thông cáo mang tựa đề: “Không Chấp Nhận Phá Thai”, Đ.H.Y Francisco Robles Ortega đã nói: “Là những Kitô hữu chúng ta cần phải tuân thủ theo các giáo huấn của Thánh Kinh và các huấn điều của Giáo Hội, cũng như luật lệ tự nhiên, và những gì khoa học cho chúng ta biết về sự hiện hữu phôi thai của sự sống con người. Nhiều cuộc nghiên cứu nghiêm túc cho thấy sự sống của một cá nhân bắt đầu ngay từ khi trứng của người phụ nữ được thụ tinh”. Do đó, chúng ta cần phải bảo vệ sự sống và phẩm giá của từng con người.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com