ĐỨC THÁNH CHA NÓI: “THƯỢNG HỘI NGHỊ LÀ THỜI ĐIỂM ĐỂ CHIA SẺ”.

Tin Vatican: Trong bài diễn văn nhân dịp khai mạc Thượng Hội Nghị các Giám Mục hôm thứ Tư, ngày 3 tháng 10 vừa qua, Đ.T.C.Phanxicô nói: “Thượng Hội Nghị mà chúng ta đang tham dự là thời điểm để chia sẻ. Chia sẻ gồm việc phát biểu một cách thẳng thắng, và với lòng can đảm. Thượng Hội Nghị là nơi chúng ta phải thực hiện việc đối thoại, nhất là đối với các thành viên trong cử tọa đang tham dự một cách trực tiếp. Thượng Hội Nghị cũng là thời điểm để chúng ta nhận định một thái độ nội tại, xuất phát từ những hành động của đức tin”. Một trong những điều mới mẻ trong Thượng Hội Nghị là các thành viên có một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau 5 bài diễn văn, để cử tọa có thời gian nhận định và suy gẫm những gì mình vừa nghe được. Biết lắng nghe chiếm một ưu tiên và rất quan trọng trong bài diễn văn của Đ.T.C.. Ngài nói rằng: “Để có một Giáo Hội biết lắng nghe và hành động, chúng ta phải quên đi những thiên vị và định kiến, nhất là phải bỏ đi những ‘vi khuẩn của lòng tự mãn’. Trong thời điểm khủng hoảng của Giáo Hội hôm nay, chúng ta cần phải kiên trì hơn nữa vì đây là ‘thời điểm của Thiên Chúa’, thời điểm mà Thiên Chúa đến để gặp gỡ chúng ta, để yêu thương chúng ta, và để kêu gọi chúng ta phải sống một đời sống sung mãn”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com