KITÔ HỮU ẤN ĐỘ ĐƯỢC SỨC MẠNH VƯỢT QUA BẠO LỰC NHỜ ĐỌC KINH MÂN CÔI.

Tin Vatican: Trong tháng 10, khoảng 2.500 Kitô hữu ở làng Tiangia, Quận Kandhamal, Bang Odisha, những người đã sống sót trong sự kiện bạo lực tại đây vào năm 2008, tụ họp mỗi tối để đọc Kinh Mân Côi. Làng Tiangia thuộc Giáo xứ Rakia, Giáo phận Cuttack-Bhubaneswar, Đông Bắc Ấn độ, là một trong số những làng bị thiệt hại nặng nề nhất trong làn sóng bạo lực chống Kitô hữu ở Kandhamal hồi năm 2008. Những người sống sót cho biết chính chuỗi Mân côi đã giúp cho họ giữ vững đức tin trong cuộc bách hại. Anakleto Nayak, một Giáo lý viên thoát được cuộc bách hại chống Kitô hữu, người hướng dẫn buổi đọc Kinh Mân Côi ngày 03/10 chia sẻ: “Tôi đã cảm nghiệm được sức mạnh và quyền năng đặc biệt qua việc cầu nguyện đọc kinh Mân Côi trong thời gian bách hại ở Kandhamal.” Trong buổi đọc Kinh Mân côi, Anakleto Nayak đã cầu nguyện cho hòa bình, hòa hợp, bình đẳng và huynh đệ tại Ấn độ, tại Odisha và Kandhamal là những nơi mà những tín hữu Ấn giáo bảo cực đoan tiếp tục công khai đe dọa các Kitô hữu, đòi các Kitô hữu bỏ tôn giáo của mình. Anakleto Nayak cho biết sự thù hận đối với các Kitô hữu vẫn không ngừng tại quốc gia này. Những người muốn trở thành Kitô hữu bị đe dọa và bị phạt 10 ngàn rupi (tiền Ấn độ). Họ còn bị cấm cả việc có liên hệ với các Kitô hữu. Sơ Jayanti Nayak, dòng Nữ tu Bác ái, người hướng dẫn các trẻ em cầu nguyện, chia sẻ rằng “Lần hạt Mân Côi ban cho chúng tôi chiến thắng các kẻ thù của chúng tôi, ban cho chúng tôi các ân sủng, mang lại hòa bình, hòa giải và sức mạnh chữa lành.” Sơ cho biết là mỗi chục Kinh Mân côi được cầu cho các ý nguyện khác nhau vì họ có sự tin tưởng mạnh mẽ và tín thác vào vũ khí hiệu năng này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com