MỘT THÀNH VIÊN TRẺ CỦA VIỆT NAM ĐÃ LÊN TIẾNG TRONG THƯỢNG HỘI NGHỊ CÁC GIÁM MỤC.

Tin Vatican: Anh Giuse Cao Hữu Minh Trí là đại diện của giới trẻ Việt Nam, cũng là một trong 34 dự thính viên được tham dự Thượng Hội Nghị các Giám Mục do Đ.T.C. Phanxicô chỉ định. Trong cuộc họp vừa qua, Anh đã bày tỏ và nêu lên một vài thử thách mà Giáo Hội phải thực hiện để giúp giới trẻ trở nên tốt lành hơn. Anh Minh Trí cho rằng sự hiện diện trong Thượng Hội Nghị các Giám Mục là một ân huệ và là một cơ hội để nói lên tiếng nói của những người Công Giáo trẻ tuổi Việt Nam. Đại diện cho giới trẻ Việt Nam, Anh mong muốn Giáo Hội sẽ tìm được một “đường lối mới và thích hợp để giúp cho giới trẻ thực hiện những sứ mạng quan trọng trong đời sống đức tin. Giáo Hội cần phải làm cho giới trẻ nghĩ về bản thân mình ít hơn, và từ đó có thể hướng đến việc phục vụ tha nhân nhiều hơn nữa. Anh cũng không nghĩ rằng giữa các Đức Giám Mục và giới trẻ không có ‘khoảng cách về thế hệ’ để các ngài không thể hiểu giới trẻ, hay hiểu sai những ước muốn của giới trẻ, bởi vì sau 2 ngày tham dự Thượng Hội Nghị, Anh Minh Trí nhận thấy rằng các Nghị Phụ rất cởi mở để Chúa Thánh Thần dẫn dắt các ngài trong việc tìm hiểu giới trẻ.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com