“GIÁO HỘI HÃY TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁP ỨNG NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC MỤC VỤ TẠI NHỮNG NƠI NÀO CÓ GIỚI TRẺ ĐANG SINH SỐNG”.

Tin Rôma, Ý: Đây chính là lời phát biểu của Cô Yadira Vieyra, một dự thính viên người Hoa Kỳ được Đ.T.C. Phanxicô chỉ định để tham dự Thượng Hội Nghị các Giám Mục về Giới Trẻ. Với tư cách là một người dự thính viên, Cô đã đóng góp ý rằng: “Chúng ta cần phải biết được những người trẻ tuổi của chúng ta hiện đang ở đâu, và phục vụ họ trên phương diện mục vụ ngay chỗ họ đang sinh sống”. Cô Vieyra hiện đang sinh sống tại tiểu bang Chicago, Hoa kỳ và công việc của cô là tìm hiểu và trợ giúp các gia đình di dân đang ở tiểu bang này, cũng như trên toàn Nước Hoa Kỳ. Cô Vieyra chia sẻ rằng: Cô rất hứng khởi và vinh dự được đóng góp ý kiến của mình cho các Nghị phụ và Giáo Hội. Cô nghĩ rằng Giáo Hội cần phải lắng nghe tiếng nói cũng như “tiếng than thở” trong đời sống đức tin của giới trẻ ngày nay, vì các Đ.G.M. dù rất khôn ngoan và thông giỏi, nhưng dù sao các ngài cũng không phải là những người trẻ, nên không thể hiểu rõ được hoàn cảnh, những khó khăn, trăn trở của họ, mà chỉ biết qua những báo cáo, mà báo cáo thì thường nghiêng về sự chủ quan và không chính xác.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com