ĐỨC HỒNG Y LACROIX CỦA CANADA NÓI: “GIỚI TRẺ, KỂ CẢ CÁC GIÁO SĨ, CẦN THÔNG HIỂU NHỮNG KIẾN THỨC VỀ TÍNH DỤC MỘT CÁCH RÕ RÀNG HƠN”.

Tin Vatican: Hôm thứ Ba, ngày 9 tháng 10 vừa qua, Đ.H.Y Gerald Lacroix của Giám Mục Địa phận Québec, Canada đã nói về Thượng Hội Nghị các Giám Mục rằng: “Những người Công Giáo trẻ tuổi, nhất là các Tu sĩ, Linh mục cần phải được đào tạo một cách kỹ càng hơn những kiến thức về tính dục, về thân thể con người, và những cảm xúc. Đ.H.Y nói cùng giới báo rằng: “Chúng ta phải có một chương trình đào tạo và giáo dục kỹ lưỡng hơn, phải có một chương trình đào tạo tốt hơn cho tất cả các thành viên trong Giáo Hội, đặc biệt là các Giáo sĩ, các cộng đồng dòng Tu, các phong trào cũng như các đoàn thể về phương diện sinh lý của cơ thể con người, cảm xúc và tính dục”. Một trong các đề mục của Thượng Hội Nghị các Giám Mục là thảo luận về những nhu cầu đáp ứng công việc đào tạo các Giáo sĩ và Tu sĩ trong tương lai được tốt hơn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com