PHÚC TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN MỤC VỤ TRONG TRƯỜNG HỌC LÀM NỔI BẬT NHỮNG CƠ HỘI VÀ NHU CẦU CHƯA ĐƯỢC ĐÁP ỨNG.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Những lợi ích và hạn chế của các mô hình khác nhau của mục vụ dành cho người Công giáo là trọng tâm của một báo cáo được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ phát hành và chính thức công bố vào ngày 9 tháng 10 vừa qua. Đức Cha John Quinn, Giám Mục của Winona-Rochester của Tiểu bang Minnesota, và Đức Cha Fernand Cheri, Giám mục Phụ tá của T.G.P. New Orleans, nhận định rằng: “Phúc trình chỉ ra cho chúng ta nhận thức rõ hơn những hoạt động mục vụ Công giáo đã tạo nên cơ hội duy nhất để gặp gỡ và thu hút những người trẻ và người lớn ở mọi giai đoạn trong đời sống và trở thành chứng ngôn của Giáo hội.Phúc trình này cũng nhấn mạnh đến tình trạng thiếu vắng trầm trọng về sự hiện diện của mục vụ Công giáo dành cho những sinh viên Công giáo. Hiện nay, mục vụ dành cho sinh viên Công Giáo chiếm khoảng 25% trong tổng số 3.000 trường trường đại học và cao đẳng hệ 4 năm trên toàn Nước Hoa Kỳ. Ngoài ra, trong số 1.500 trường cao đẳng cộng đồng, chỉ có 1 trong 60 trường có sự hiện diện của hoạt động mục vụ Công Giáo dành cho sinh viên. Do đó, Thư Ký về Giáo Dục của Hội đồng Giám Mục(HĐGM) Hoa Kỳ đã ủy thác một việc nghiên cứu, mang tên “Nghiên cứu Quốc gia về Mục vụ Công giáo trong các Trường học”, với mục đích nâng cao nhận thức Công giáo về giáo dục đại học và làm mới lại tầm nhìn của mục vụ dành cho sinh viên Công giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ. Báo cáo của H.Đ.G.M. Hoa Kỳ cũng cho biết: “Các thừa tác viên Công giáo đảm trách mục vụ tại các trường học cần phải tiếp cận và mở rộng mục vụ nhiều trường học hơn so với hiện tại. Đây là nhu cầu cấp bách cần phải đáp ứng, đặc biệt tại các trường cao đẳng cộng đồng.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com