“KHÔNG YÊU THƯƠNG HAY CĂM GHÉT BẤT KỲ AI CHÍNH LÀ BƯỚC ĐẦU CỦA HÀNH VI GIẾT NGƯỜI”.

Tin Vatican: Đây là lời khuyên dạy của Đ.T.C. trước sự hiện diện của khoảng 25 ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư, ngày 17 tháng 10 vừa qua. Đ.T.C. Phanxicô tiếp tục giảng dạy và giải thích về Điều răn thứ 5: “Chớ giết người”. Trước hết, Đ.T.C. nhắc lại điều ngài đã giải thích trong bài huấn dụ tuần trước: “Đối với Thiên Chúa, sự sống con người thật quý giá, thánh thiêng, và bất khả xâm phạm. Không ai có thể khinh khi sự sống của người khác hay của chính mình; mỗi con người là hình ảnh của Thiên Chúa, và là đối tượng của tình yêu vô cùng của Thiên Chúa, dù cho họ sinh ra trong hoàn cảnh nào. Tiếp đến, Đ.T.C. trình bày ý nghĩa sâu xa mà Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta trong đoạn Tin mừng theo Thánh Mátthêu rằng: “Không phải chỉ khi nào chúng ta tước đoạt sự sống của mình hay của ai đó mới là giết người. Nhưng chính việc thờ ơ với sự sống, sỉ nhục khinh khi, không tin tưởng, gây tổn thương, không yêu thương, nói hành nói xấu v.v., cũng là những hành động giết người. Ngược lại, không giết người là chăm sóc, nhìn nhận giá trị, bao gồm nhìn nhận, tha thứ cho tha nhân. Giới răn "chớ giết người" không gì khác chính là lời mời gọi hãy yêu thương.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com