ĐỨC CHA GOMEZ NÓI: “CHÚNG TA PHẢI TRÌNH BÀY CHO GIỚI TRẺ HIỂU HƠN VỀ SỰ THÁNH THIỆN”.

Tin Vatican: Hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Jose Gomez, Tổng Giám Mục Los Angeles của Hoa Kỳ, đã chia sẻ cùng các Nghị Phụ trong Thượng Hội Nghị các Giám Mục rằng: Giới trẻ cần phải hiểu biết rõ hơn về “các vị Thánh Nhân của thời đại” chúng ta, để từ đó, các bạn trẻ có thể căn cứ vào đó để làm chuẩn mực về sự thánh thiện. Đức Cha Jose Gomez cũng trình bày về đời sống của 7 vị Chân Phước vừa được Đ.T.C. Phanxicô tôn phong lên bậc Hiển Thánh, trong có Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI vàĐức Tổng Giám Mục Oscar Romero, vị tử đạo đã bị sát hại ngay trong lúc đang dâng Thánh Lễ. Theo Đức Cha Gomez nhận định: Những bạn trẻ từ khắp năm châu trên thế giới đã khao khát được học đòi và noi theo gương sáng của các Thánh nhân. Do đó, bổn phận của các Chủ Chăn là “phải hướng dẫn cho các bạn trẻ hiểu cặn kẽ và thấu suốt hơn thế nào là sự thánh thiện, bằng cách rập khuôn theo lối sống của Phúc Âm mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Mỗi người cũng phải luôn luôn tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô qua cách sống của chúng ta. Hơn nữa, để mời gọi giới trẻ sống thánh thiện, chính chúng ta cũng phải sống thánh thiện và gương mẫu như các Thánh nhân.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com