ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC JAKARTA, INĐÔNÊXIA KÊU GỌI MỌI NGƯỜI ĐỪNG LÃNG PHÍ THỰC PHẨM.

Tin Jakarta, Inđônêxia: Nhân Ngày Lương Thực Thế Giới, Đức T.G.M. Ignatius Suharyo Hardjoadmodjo của Jakarta đã kêu gọi 65 Giáo xứ trong Tổng Giáo Phận (TGP) của mình không nên lãng phí thức ăn, ngược lại hãy chia sẻ trong tình bác ái những gì mình có với những người nghèo khổ, vì họ chính là anh chị em của chúng ta. Trong một bức thư mục vụ với tựa đề: “Trong sự Khác biệt, Lương thực đã Liên kết chúng ta”, đã được đọc trong các Thánh Lễ Chúa Nhật vào hôm 14 tháng 10 vừa qua, Đức T.G.M. Jakarta đã kêu gọi hãy dùng thực phẩm để hòa hợp và đoàn kết mọi người, chứ đừng dùng thực phẩm để thỏa mãn lòng ham thích của cá nhân, vì Thiên Chúa đã quảng đại tạo nên tạo vật để cho chúng ta tiêu dùng và đáp ứng những nhu cầu cần thiết của tất cả mọi người trên toàn địa cầu, chứ không phải chỉ để đáp ứng thỏa mãn lòng tham thích của riêng một số người hoặc cho riêng cá nhân nào. Vì thế, hãy mở rộng lòng quảng đại để chia sẻ và cho đi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com