KỶ NIỆM “NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ NÔNG THÔN”.

Tin Vatican: Vào giữa tháng 10 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã cử hành “Ngày Quốc tế Phụ nữ Nông thôn”, với chủ đề của năm nay là: “Cơ sở hạ tầng bền vững, phục vụ và bảo trợ xã hội cho bình đẳng giới và giải phóng phụ nữ nông thôn”. Mặc dù có tiến bộ về một số mặt, nhưng sự bất bình đẳng giới vẫn còn phổ biến trong mọi chiều kích phát triển bền vững; và ở nhiều khu vực, tiến độ quá chậm để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững (OSS) vào năm 2030. Phụ nữ nông thôn chiếm hơn 1/4 dân số thế giới và phần lớn 43% phụ nữ là lực lượng lao động nông nghiệp ở các nước đang phát triển. Lao động nữ sống ở khu vực nông thôn chiếm hơn một phần tư dân số thế giới và chiếm từ 41 đến 6% lực lượng lao động nông nghiệp trên thế giới. Họ làm việc như nông dân, nhân viên và doanh nhân. Phụ nữ và trẻ em gái cũng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sức khỏe do ô nhiễm không khí và từ nhiên liệu nặng. Ở các nước nơi phụ thuộc rất nhiều vào than để nấu ăn, số phụ nữ chết trẻ chiếm 6 trên 10 ca do ô nhiễm không khí, do nhiên liệu không sạch và công nghệ không hiệu quả. Lao động nữ ở nông thôn được trả lương thấp và thiếu bảo hiểm xã hội. Nhiều người trong số họ làm việc không được trả tiền công, có nghĩa là công việc của họ bị đánh giá thấp. Việc thiếu tham gia vào các tổ chức công đoàn và các tổ chức sử dụng lao động ở nông thôn làm giảm khả năng được bảo vệ. Phụ nữ sống ở các vùng nông thôn có nguy cơ bị lạm dụng, quấy rối tình dục và các hình thức bạo hành giới khác. Liên Hợp Quốc ước tính rằng khoảng 80% khu vực nông nghiệp ở Châu Phi và 60% ở Châu Á là phụ nữ ".

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com