“TÌNH THƯƠNG YÊU LÀ NGÔN NGỮ CHUNG CỦA CHÚNG TÔI”.

Tin Cao Hùng, Đài Loan: Đó chính là chủ đề cho cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các thành viên của Kitô Giáo và Phật Giáo. Trong đó, cuộc gặp gỡ và đối thoại này nhằm bản thảo những vấn đề liên quan đến các Nữ tu. Các Nữ tu của hai tôn giáo được kêu gọi để hợp tác cùng nhau, mặc dù có những dị biệt lớn giữa hai tôn giáo. Đây được xem là cuộc đối thoại liên tôn giáo đầu tiên và có nhiều thành quả tốt đẹp: Hội Đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn đã hợp tác với một Tu Viện Phật Giáo tại Phổ Quang, Hiệp Hội các Nữ Tu Bề Trên ở đảo quốc Đài Loan, đã tổ chức một cuộc đối thoại liên tôn giữa Phật Giáo và Kitô Giáo, với sự tham dự của các Ni cô của Tu Viện Phổ Quang trong Thành phố Cao Hùng của Đài Loan từ ngày 14 cho đến 18 tháng 10 vừa qua. Buổi họp gồm có 70 Nữ tu của Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Hồng Kông, Campuchia, Brazil, Ý, Đức, Na Uy và Hoa Kỳ, và các thành viên của đại diện các Giáo Hội trên Thế giới. Hội nghị đã trao đổi về nguyên nhân của buổi họp mặt, về những biến chuyển cũng như tình trạng hiện tại của các Ni cô Phật Giáo và các Nữ tu Kitô Giáo, và các phương án trong tương lai để có thể giúp đỡ người nghèo.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com