ĐỨC THÁNH CHA NÓI: “THƯỢNG HỘI NGHỊ PHẢI TIẾP TỤC HIỆN DIỆN TRONG TRÁI TIM CHÚNG TA”.

Tin Vatican: Trong một bài diễn văn không được soạn và chuẩn bị trước, Đ.T.C. đã nói trong phiên họp Bế Mạc của Thượng Hội Nghị các Giám Mục rằng: ngài mong muốn nhấn mạnh đến ba điểm mà ngài luôn ôm ấp trong lòng: ‘Trước hết, ngài nhắc nhớ những người hiện diện đang có mặt trong Thượng Hội Nghị rằng: ‘Thượng Hội Nghị không phải như một cuộc họp của “Quốc Hội”, nhưng Thượng Hội Nghị là một cơ hội để Chúa Thánh Thần hoạt động. Vì thế, kết quả của Thượng Hội Nghị chỉ là những lý thuyết về đại cương và có rất ít những chi tiết được công bố. Điểm quan trọng thứ hai là: Văn kiện chung kết của Thượng Hội Nghị không phải là một văn kiện, nhưng là những điều mà chúng ta phải ghi nhớ trong lòng. Điểm cuối cùng cần ghi nhớ rằng: Giáo Hội, là Mẹ của chúng ta, luôn Thánh Thiện và giàu lòng yêu mến và thương xót của Thiên Chúa, mặc dù một số con cái của người Mẹ này đã phạm tội. Do đó, hành động lên án Giáo Hội là một hình thức bách hại chính người Mẹ của mình. Việc bách hại này không chỉ thể hiện qua những hành động thô bạo dưới mọi hình thức, nhưng còn thể hiện qua việc “bôi nhọ” thanh danh của Giáo Hội một cách với tà ý nữa.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com