HƠN MỘT TRIỆU NGƯỜI DÂN HOA KỲ THỪA NHẬN MÌNH LÀ “PHÙ THỦY”.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Số người Hoa Kỳ tự nhận mình là “phù thủy” đã gia tăng một cách nhanh chóng trong vòng 30 năm vừa qua. Hiện nay, theo kết quả thăm dò cho biết tại Hoa kỳ đã có khoảng 1 – 1.5 triệu người thừa nhận mình là phù thủy, nghĩa là họ tin theo các nghi thức của “Wicca” (hay còn gọi là thuật phù thủy), hay “Paganism” (còn gọi là pagan giáo). Được biết, Wicca là một giáo phái được thành lập vào giữa Thế kỷ XX tại Anh quốc, và những người theo phái này thường tự xưng mình là phù thủy. Vào năm 1990, thống kê cho thấy chỉ có 8 ngàn người theo phái Wicca, nhưng con số này đã lên đến 340 ngàn người vào năm 2008. Trước năm 2008, thống kê này đã được thực hiện bởi trường Đại Học Holy Trinity (Chúa Ba Ngôi) ở tiểu bang Connecticut. Theo một thống kê được thực hiện bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cho biết: Có đến 0,4% tổng số dân Hoa Kỳ theo các giáo phái Wicca hay Paganism. Tuy nhiên, trên thực tế, con số những người thừa nhận mình là phù thủy có thể nhiều hơn số các Kitô hữu của một số các Giáo Phái Tin Lành.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com