“ĐỨC THÁNH CHA PHAXICÔ ĐÃ THÔI THÚC CHÚNG TA HÃY PHÁT HUY TOÀN THỂ KHẢ NĂNG CỦA MÌNH”.

Tin Vatican: Sơ Sally Marie Hodgdon, Bề Trên Tổng quyền của Dòng Nữ Tu Thánh Giuse tại Chambery, thuộc miền Đông của nước Pháp, là một trong những Nữ tu được tham dự Thượng Hội Nghị các Giám Mục, với tư cách là dự thính viên. Sơ Sally đã được Đ.T.C. mời để làm đại diện cho Hiệp hội Quốc tế các Bề Trên Tổng quyền của các Dòng tu, và Sơ nguyên là Phó Chủ Tịch của Hiệp Hội này. Chia sẻ cảm tưởng và ấn tượng đầu tiên với tư cách của một người phụ nữ và là một Nữ tu được mời tham dự Thượng Hội Nghị các Giám Mục, Sơ Sally cho biết: “Thượng Hội Nghị đã thực sự làm cho tôi cảm nghiệm được những “giây phút được hoán cải”, và giúp cho tôi ý thức được rằng thỉnh thoảng tôi ‘không có sự cởi mở với các Nữ tu trẻ hoặc các ứng sinh, nhưng Sơ phải làm”. Được làm việc với các Nghị Phụ trong Thượng Hội Nghị, Sơ đã chia sẻ thêm rằng: Thượng Hội Nghị là “một cơ hội đầy diễm phúc cho tôi, bởi vì tôi nhận thấy được mọi sự dưới một ánh sáng khác, khiến cho tôi rất ngạc nhiên một cách kỳ thú, và Đ.T.C. đã giúp tôi phải dùng hết khả năng của mình để phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com