NHỮNG NGƯỜI DI DÂN BỊ CHÍNH PHỦ ANGOLA TRỤC XUẤT ĐANG LÂM VÀO TÌNH TRẠNG THIẾU THỐN VỀ MẶT.

Tin Kinsasha, Cộng Hòa Dân Chủ Congo: Vừa qua chính quyền Angola đã chính thức quyết định trục xuất một số các công nhân người Congo đã từng làm việc tại các mỏ kim cương tại nước này. Quyết định này đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng về nhân đạo đang bắt đầu diễn ra tại vùng biên giới giữa quốc gia Angola và nước Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Theo thông tin cho biết, hiện nay trên 450 ngàn công nhân hầm mỏ người Congo đang phục vụ tại các mỏ kim cương ở nước Angola bị buộc phải thôi việc một cách đột xuất. Liên Hiệp Quốc cho biết sự việc này có liên quan rất nhiều đến việc vi phạm nhân quyền, và những người chủ đã có những bạo lực đối với các công nhân. Sau khi nhận được lệnh trục xuất, nhiều người đã trốn đi, và đã có ít nhất là 6 người bị thiệt mạng trong lúc chạy trốn; ngoài ra, hàng trăm người khác cũng đang bị thương.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com