CÁC TRANH ẢNH VÀ TÁC PHẨM TINH THẦN ĐƯỢC TRƯNG BÀY TẠI VATICAN.

Tin Vatican: “Nghệ Thuật, Cảm hứng, và Đẹp” là ba chữ mà Bà Barbara Jatta, Giám Đốc Viện Bảo Tàng Vatican, dùng để mô tả cuộc triễn lãm gồm 54 tác phẩm tranh và tuyệt tác của Nga tại Vatican, bắt đầu từ ngày thứ Ba 20 tháng 11 cho đến ngày 16 tháng 2 năm 2019. Cuộc triễn lãm miễn phí này có tên gọi là: “Hành trình của Nghệ thuật Nga: Từ Dinesius Đến Malecih”. Cuộc triễn lãm được tổ chức tại Viện Bảo Tàng Braccio di Carlo Magno, tọa lạc trong Công Trường Thánh Phêrô. Phần lớn các tác phẩm được trình bày trong cuộc triển lãm này từ trước tới nay chưa bao giờ được đưa đi du hành hoặc rời khỏi nước Nga. Sở dĩ các tác phẩm của Nga được đưa đến Vatican để trưng bày bởi vì trong năm 2016 vừa qua, các tuyệt tác của Viện Bảo Tàng Vatican đã từng được triển lãm tại Moscow, kể cả các tác phẩm của Raffaello và Caravaggio, với những kết quả rất đáng khâm phục và tán dương. Tất cả 54 tác phẩm đang triển lãm được sáng tác vào giữa thế kỷ XV đến XIX.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com