THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG DUY NHẤT CÓ THỂ CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG DO TỘI LỖI GÂY RA.

Tin Vatican: Hôm thứ Tư, ngày 21 tháng 11 vừa qua, trong giờ huấn dụ hàng tuần dành cho các khách hành hương, Đ.T.C. Phanxicô nói rằng: “Con người rất cần lòng thương xót của Thiên Chúa và ơn chữa lành của Chúa Thánh Thần để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta.” Đ.T.C. khuyên dạy: “Đôi khi con người chúng ta kiêu ngạo và nghĩ rằng tự mình có thể chữa mình những vết thương do tội lỗi gây ra, và không cần đến ân sủng và ơn lành của Chúa Thánh Thần. Lối suy nghĩ này thật tự cao và chỉ là một sự tưởng tượng viễn vông, không thể xảy ra được. Tự sức lực và khả năng mỏng giòn của con người không thể tự mình thanh tẩy chính mình, hoặc có thể tự mình tẩy sạch tâm hồn của mình khỏi những vết nhơ của tội lỗi bằng nỗ lực của ý chí. Điều đó mãi mãi sẽ không bao giờ xảy ra. Do đó, chúng ta cần phải mở rộng cõi lòng để giao hòa với Thiên Chúa để đón nhận ơn Thánh của Ngài và chấp nhận sự thật rằng chúng ta bất lực. Để từ đó, chúng ta cần phải cố gắng với khả năng của mình để kết hợp với ơn Chúa, khi đó việc tẩy rửa tội lỗi và tẩy xóa vết thương mới có thể đạt được kết quả mỹ mãn. Khi đó Chúa Thánh Thần sẽ là Đấng ban phát cho chúng ta sự tự do và dẫn dắt chúng ta hướng về phía trước”. Ngoài ra, trong bài huấn dụ, Đ.T.C. cũng đề cập đến Điều răn thứ 10, dạy chúng ta không nên tham lam và mơ ước của cải, hoặc vợ, hay tiền bạc của người khác.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com