ĐỨC HỒNG Y CHARLES BO CỦA MYANMAR ĐẮC CỬ TÂN CHỦ TỊCH CỦA HIỆP HỘI CÁC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CHÂU Á.

Tin Yangon, Myanmar: Trong cuộc bầu cử vào tuần vừa qua của Hiệp Hội các Hội Đồng Giám Mục (HĐGM) Châu Á, Đ.H.Y Charles Maung Bo, Tổng Giám Mục của Yangon đã được bầu vào chức vụ Tân Chủ Tịch Hiệp Hội các H.Đ.G.M. Châu Á để thay thế Đ.H.Y Oswald Gracias, T.G.M. của Bombay, Ấn Độ, người đã giữ chức vụ này trong vòng 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Vị Tân Chủ Tịch sẽ nhậm chức vào ngày mồng 1 tháng Giêng năm 2019 sắp tới. Đ.H.Y Charles Bo sinh ngày 29 tháng 10 năm 1948 tại Tổng Giáo phận Mandalay. Ngài đã đón nhận Thiên chức Linh mục vào ngày 9 tháng 4 năm 1976, thuộc Dòng Salêsiô. Sau đó, Linh mục Charles Bo đã được sắc phong Giám Mục vào tháng 12 năm 1983, và trở thành vị Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận Lakham mới được thành lập. Ngày 14 tháng 2 năm 2015, Đ.T.C. Phanxicô nâng Đức Giám mục Charles Bo lên hàng ngũ của Hồng Y Đoàn trong mật nghị các Hồng Y nhóm tại Vatican. Được biết, ngài là Đ.H.Y tiên khởi và duy nhất của Myanmar.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com