THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRƯỚC NGÀY ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI: “NOI GƯƠNG MẸ MARIA, HÃY THƯA TIẾNG ‘XIN VÂNG’.

Tin Vatican: Trước khi Ngày Giới Trẻ Thế Giới được diễn ra tại Panama vào tháng Giêng năm 2019, Đ.T.C. Phanxicô đã gửi một sứ điệp đến các bạn trẻ và nhắn nhủ rằng: Các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang đến gần Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Panama vào tháng Giêng tới đây với chủ đề: câu trả lời của Đức Trinh Nữ Maria trước lời mời gọi của Thiên Chúa: “Này tôi là tôi tớ Chúa: xin làm cho tôi như lời Sứ Thần truyền” (Lc 1,38). Đ.T.C. nhấn mạnh: “Hai tiếng ‘Xin Vâng’ như Đức Trinh Nữ Maria đã từng đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa là một lời thể hiện lòng can đảm và quảng đại, cũng như một lời đáp trả xác quyết của một người đã hiểu được bí quyết của ơn gọi: ra khỏi mình và đặt mình phục vụ tha nhân. Quả thật, cuộc sống của chúng ta chỉ tìm được ý nghĩa trong việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Đặt mình phục vụ người thân cận không chỉ là sẵn sàng hành động, mà còn là đặt mình đối thoại với Thiên Chúa với thái độ lắng nghe, như Đức Maria đã làm. Mẹ đã lắng nghe điều sứ thần nói với mình và sau đó Mẹ đã đáp lời. Chính trong tương quan với Thiên Chúa trong thinh lặng nội tâm, chúng ta khám phá ra căn tính của chúng mình và ơn gọi mà Thiên Chúa kêu mời chúng ta. Ơn gọi này được biểu lộ dưới nhiều hình thức: trong đời sống Hôn nhân, Thánh hiến, Linh mục... Nhưng ơn gọi không có nơi chủ nghĩa cá nhân. Ơn gọi không tồn tại nơi một người sống theo chủ nghĩa cá nhân. Tất cả những hình thức ấy là những cách thức theo Chúa Giêsu. Điều quan trọng là khám phá xem Chúa đang chờ đợi gì nơi chúng ta và can đảm thưa “Xin Vâng”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com