TÒA GIÁM QUẢN RÔMA THU THẬP CHỨNG TÍCH VỀ CỐ THUẬN.

Tin Vatican: Tòa Giám Quản Rôma công bố sắc lệnh thu thập các chứng tích về vị sáng lập dòng Xitô Phước Sơn tại Việt Nam, Cha Benoit Thuận, danh xưng là Henri Denis, để tiến hành án phong chân phước cho Cha. Sắc lệnh của Đ.H.Y Giám quản Rôma Angelo De Donatis, cùng với vị công chứng Marcello Terramani ký vào ngày 25 tháng 10, và được công bố hôm 18 tháng 11 vừa qua, với nội dung như sau: “Ngày 24 tháng 7 năm 1933, vị Tôi Tớ Chúa Benoit Thuận, tu sĩ, qua đời tại Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn, Việt Nam. Vị Tôi Tớ Chúa, sau khi thụ huấn tại Chủng viện Thừa Sai Paris, thụ phong Linh mục ngày 7 tháng 3 năm 1903, và sau đó được sai đi truyền giáo tại Huế, Việt Nam. Sự dấn thân truyền giáo của ngài thật quảng đại, mặc dù phải chịu những hy sinh rất lớn và thiếu thốn, nhưng mang lại thành quả dồi dào, không những qua việc đón nhận nhiều người Việt Nam vào Giáo Hội, và còn thành lập Đan Viện Đức Mẹ Việt Nam vào ngày 15 tháng 8 năm 1918, đây là Đan viện đầu tiên của Chi Dòng Xitô Thánh Gia. Cuộc sống của Cha là một mẫu gương về lòng yêu mến Chúa Kitô, cầu nguyện, thanh bần, thống hối đền tội và nhiệt thành đối với phần rỗi các linh hồn. Danh thơm thánh thiện của Cha gia tăng với thời gian và chân dung của Cha trở thành điểm tham chiếu cho nhiều linh mục cũng như bao nhiêu giáo dân Việt Nam. Ngày nay, mặc dù bao nhiêu cuộc xung đột chiến tranh mà Việt Nam đã phải chịu, hơn 1 ngàn đan sĩ nam nữ Xitô có thể xưng mình là con cái của Cha. Vì tiếng tăm thánh thiện của Cha càng gia tăng qua dòng thời gian và đã có đơn chính thức xin mở án phong chân phước và hiển Thánh cho vị Tôi Tớ Chúa.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com