ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH TẠI LIÊN HIỆP QUỐC KÊU GỌI TRỢ GIÚP PHI CHÂU.

Tin New York, Hoa Kỳ: Hôm thứ Ba, ngày 20 tháng 11 vừa qua, Đức T.G.M. Bernardito Auza, Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại New York, đã lên tiếng kêu gọi L.H.Q. hãy tăng cường lực lượng đạo quân bảo hòa tại các Quốc gia Phi Châu, đồng thời phải giúp đỡ và yểm trợ việc phát triển giáo dục cho giới trẻ ở châu lục này để phát huy tiềm năng mạnh mẽ của họ. Hiện nay, có 7 chiến dịch bảo vệ hòa bình của L.H.Q. qua các đạo quân bảo hòa, quen gọi là ”quân đội mũ xanh”.Sự hiện diện của họ là dấu chỉ rõ ràng nhất về sự hiện diện và dấn thân của L.H.Q. trên Thế giới. Nhiều khi các đoàn quân này phải hoạt động trong những hoàn cảnh rất khó khăn và nguy hiểm. Sau cùng, Đức T.G.M. Auza cảnh giác rằng tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Phi Châu trở sẽ thành một sự chúc dữ cho đại lục này nếu sự khai thác các tài nguyên ấy không mang lợi ích cho người dân, hoặc tệ hại hơn nữa, khi chiến tranh và xung đột được đẩy mạnh hoặc do người ta gây ra một cách giả tạo như hỏa mù che đậy những vụ khai thác bất hợp pháp các nguồn tài nguyên quí giá ấy của Phi Châu.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com