HỘI TRUYỀN GIÁO CHÂU PHI CHUẨN BỊ MỪNG KỶ NIỆM 150 NĂM THÀNH LẬP.

Tin Vatican: Từ ngày 08/12 năm nay cho đến ngày 08/12/2019, là năm Hội truyền giáo Châu Phi, thường được gọi là “Các Cha Dòng Trắng,” để chuẩn bị mừng 150 năm thành lập. Trong thời gian này, nhiều sáng kiến khác nhau sẽ được thực hiện tại các cộng đoàn của Dòng ở Châu Phi, Mỹ Châu La tinh, Châu Á và Châu Âu. Linh mục Gaetano Cazzola, Giám tỉnh của Tỉnh Dòng Ý của Các Cha Dòng Trắng chia sẻ với hãng tin Fides rằng: “Đối với Hội Dòng chúng tôi, lễ phong chân phước cho các vị tử đạo Algeria là một dấu chỉ phúc lành của Thiên Chúa, nhân kỷ niệm 150 năm thành lập. Hội truyền giáo Châu Phi, với lòng tự hào và biết ơn về quá khứ của mình, có thể hy vọng về một tương lai tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Lịch sử của các Cha Dòng Trắng được tô điểm với các vị tử đạo. Trong 150 năm, 50 thành viên của Hội đã tử đạo vì đức tin của mình. Những vị tử đạo đầu tiên, vào năm 1876, là ba nhà truyền giáo bị giết ở Sahara. Những vị cuối cùng bị giết vào ngày 27 tháng 12 năm 1994, cũng ở Algeria là: Jean Chevillard, Alain Dieulangard, Christian Chessel và Charles Deckers. Ba vị này đã bị những người Hồi giáo cực đoan bắn chết. Được biết, vào ngày 8 tháng 12 sắp tới đây, 4 linh mục Dòng Trắng này sẽ được phong chân phước cùng với các vị tử đạo khác của Algeria.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com