SỨC MẠNH CỦA NƯỚC TRỜI LÀ TÌNH YÊU.

Tin Vatican – EWTN 112518: Hôm Chúa Nhật 25 tháng 11, Lễ Chúa Ki-tô Vua, Đ.T.C. Phanxicô cho biết: Vương Quốc trên Thiên Đàng tìm được bởi sức mạnh trong tình yêu của Chúa Kitô, chứ không phải bằng gươm giáo. Lịch sử cho thấy là thông thường các Quốc gia được xây dựng bằng sức mạnh của vũ khí, hoặc bằng cách lạm dụng quyền lực. Theo ngài, những vương quốc như thế sẽ không bao giờ lâu bền, nhưng “Vương Quốc của Vua Ki-tô được xây dựng và duy trì bằng tình yêu của Ngài, và bắt rễ từ trái tim, để ban phát bình an, tự do và sự sống cho những ai ưa thích những thứ này”. Đ.T.C. đã nói lên suy nghĩ của mình về Nước Trời trong buổi hướng dẫn các khách hành hương cầu Kinh Truyền Tin. Vì là ngày Chúa Nhật, cũng là ngày cuối cùng của Lịch Phụng Vụ, nên Đ.T.C. chia sẻ: “Đời sống của các tạo vật không phải tiến triển ‘theo may rủi’, nhưng theo một hành trình có chủ đích, sự xuất hiện của Chúa Kitô, Chúa Tể của lịch sử và của các tạo vật”. Vì vậy nên khi Pontius Pilate hỏi Chúa Giê-su: “Có phải ông là Vua của Dân Do Thái không?” thì Ngài trả lời là “Vương Quốc của tôi không thuộc về thế gian này”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com