VƯƠNG QUỐC BỈ TÌNH NGUYỆN CHỐNG CÁC BẠO ĐỘNG TÌNH DỤC TRONG CÁC CHIẾN CUỘC.

Tin Bruxelles, Bỉ – VR 112418: Các Tòa Đại Sứ của Vương Quốc Bỉ và Anh tại Tòa Thánh Vatican, và tổ chức Phục Vụ người Di Tản của Dòng Tên (gọi tắt là JRS), cho biết là họ đã rất bất mãn trước các việc bạo động tình dục trong các cuộc chiến. Họ đã tổ chức để gặp gỡ nhau trong một hội nghị chung tại Rôma, để loại bỏ các bạo động đối với phụ nữ trong sự hỗn loạn của chiến tranh. Loại bạo động này xảy ra không ít thì nhiều trong tất cả các chiến cuộc trên khắp Thế giới, nhưng lại ít được báo cáo, vì danh tính của những kẻ phạm tội không được biết chắc, và vì họ có quyền lực và súng ống trong tay, nên các nạn nhân sợ bị trả thù. Ngoài ra, 71% các nạn nhân của tệ nạn buôn người đều là phụ nữ hay thiếu nữ, và ba phần tư trong số họ đều bị lạm dụng tình dục. Trong hội nghị quốc tế được nhóm họp tại Rôma hôm 25 tháng 11 vừa qua, một số các giải pháp đã được mang ra để thảo luận theo nghị trình cuộc họp.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com