HAM MÊ MUA SẮM LÀ KẺ THÙ CỦA LÒNG QUẢNG ĐẠI.

Tin Vatican – CNS 112618: Trong bài giảng Thánh Lễ Sáng thứ Hai 26 tháng 11 vừa qua tại Nhà Nguyện Thánh Mátta, Đ.T.C. nói rằng ham muốn mua sắm, những đồ vật đắt tiền nhưng không cần thiết có thể cản trở người Kitô hữu trong việc đối xử rộng lượng với tha nhân. Ngài nhắc nhở mọi người sự ham mê tiêu thụ là một cơn bệnh nặng của thời đại; không phải tất cả chúng ta đều mang “bệnh” này, nhưng việc mua sắm nhiều hơn những gì cần thiết là một sự kém tiết chế trong đời sống, và đó là kẻ thù của sự rộng lượng. Đ.T.C. cũng đề cập đến đoạn Phúc Âm của Thánh Sử Luca, trong đó những người giàu có phí tiền để mua những đồ vật quý giá, trong khi một góa phụ dâng cúng hết những gì mình có là 2 đồng tiền kẽm. Người góa phụ đã cho nhiều hơn bất cứ một ai ở đó, vì những người khác làm từ thiện với tiền dư thừa, còn bà thì đã cho đi tất cả ‘tài sản’ của mình”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com