HỘI NGHỊ BẢO VỆ CÁC EM VỊ THÀNH NIÊN.

Tin Vatican – VR 112618: Hội Nghị đặc biệt nhằm bảo vệ các em vị thành niên vào những ngày từ 21 đến 24 tháng 2 năm 2019 càng ngày càng gần. Hội Nghị này do Đ.T.C. Phanxicô triệu tập, với cử tọa gồm các vị chủ tịch Hội Đồng Giám Mục trong các quốc gia và lãnh thổ trên Thế giới và một số các Đức Thượng Phụ của Giáo Hội Đông Phương. Vì tầm quan trọng đặc biệt của Hội nghị ,nên Đ.T.C. đã thành lập một Ủy Ban Đặc Nhiệm gồm có 4 thành viên là các Đ.H.Y Blase Cupich, Tổng Giám Mục Chicago, và Oswald Gracias, T.G.M. Bombay của Ấn Độ, và hai chuyên gia về bảo vệ thiếu niên là Đức Cha Charles Scicluna, T.G.M. đảo Malta, và Cha Hans Zoller thuộc Dòng Tên, chủ tịch Trung Tâm Bảo Vệ các trẻ vị thành niên của Viện Đại Học Giáo Hoàng Gregoriô. Đức T.G.M. Scicluna vừa được bổ nhiệm vào chức vụ Thứ Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin Tòa Thánh cho biết là “Đ.T.C. Phanxicô đặt tầm quan trọng tối cao vào Hội Nghị mà ngài hy vọng là sẽ mang lại “thay đổi văn hóa”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com