TIỂU BANG TENESSEE MUỐN KHAI QUẬT NGÔI MỘ CỦA VỊ LINH MỤC SẮP ĐƯỢC PHONG THÁNH.

Tin Knoxville, Hoa Kỳ - CNA 112918: Giáo Xứ Knoxville đang xin phép được khai quật mộ phần của một Cha Xứ trong tiểu bang mà hồ sơ phong Thánh đã được chấp thuận tiến hành. Đấng Tôi Tớ của Chúa là Cha Patrick Ryan, một linh mục chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân ở Giáo Xứ Chattanooga. Ngài được Chúa gọi về khi mới 33 tuổi vì bị lây nhiễm “sốt rét vàng da” từ những người bệnh do Ngài chăm sóc. Giáo Xứ đang xin phép để di chuyển hài cốt của Cha Ryan từ nghĩa trang Núi Ô-Liu đến Vương Cung Thánh Đường các Thánh Phêrô và Phaolô. Đơn xin khai quật và dời hài cốt đã được nộp từ đầu tháng 11 vừa qua. Một chức sắc của Tòa án cho biết, có lẽ sẽ không có trở ngại gì, nhưng ông không chắc luật lệ tiểu bang có cho phép Thẩm Phán quyền để phê chuẩn việc đó hay không.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com