LOAN TRUYỀN THIÊN CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ HÀNH ĐỘNG TIẾP THỊ.

Tin Vatican – VR 113018: Trong Thánh Lễ Sáng ngày thứ Sáu 30 tháng 11 vừa qua, Đ.T.C. khuyến khích chúng ta nên loại bỏ tất cả những tội lỗi và thói hư tật xấu mà mỗi người chúng ta đều mắc phải, để chúng ta có thể sáng suốt hơn trong công cuộc loan truyền Chúa Giêsu và để người nghe có thể dễ dàng tin tưởng chúng ta hơn trong việc làm chứng tá cho Thiên Chúa. Đề cập đến bài đọc trong đó Thánh Phaolô giải thích việc làm thế nào để phổ quát đức tin bằng cách rao giảng cho người ta nghe Tin Mừng của Chúa. Đ.T.C. một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng tuyệt đối của Lời Chúa, khi đề cập đến việc “Thiên Chúa làm thế nào để cứu rỗi được chúng ta, về việc Chúa đã chết và sống lại vì chúng ta. Loan truyền Thiên Chúa là nói về Tin Mừng của Chúa, một Tin Mừng giản dị, nhưng đặc thù và duy nhất. Đó không phải là một công việc ‘quảng cáo’, nhưng đó là một sứ mạng chúng ta rao giảng về một Đấng thánh thiện, tốt lành đến nỗi đã hy sinh thân xác mình để cứu rỗi nhân loại”. Vì thế, chúng ta được mời gọi để làm sứ mạng và dấn thân nhập cuộc. Người tông đồ, sứ giả ra đi loan báo Chúa Giêsu Kitô đến những môi trường mà họ dấn thân nhập cuộc với cả cuộc sống, thời gian, sở thích, và con người mình. Vì thế, người Argentina thường nói: “đặt chính mình vào lưới” – nghĩa là dấn thân vào cuộc chơi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com