THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA NHÂN NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI.

Tin Vatican: Ngày mồng 1 tháng Giêng năm 2019 là kỷ niệm Ngày Thế Giới Hòa Bình. Tuy nhiên, Tòa Thánh đã phổ biến Thông Điệp của Đ.T.C. Phanxicô vào hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 12 vừa qua, với chủ đề “Chính Trị Tốt Để Phục Vụ Hòa Bình”. Trong thông điệp, Đ.T.C. đã kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị trên toàn thế giới về nhiệm vụ của họ là để phục vụ cho Ngôi Nhà Chung của thế giới chúng ta đang sống. Đ.T.C. nói: Trong Phúc Âm của Thánh Sử Luca, Chúa Giêsu đã nói cùng các môn đệ: “Khi các con vào bất cứ căn nhà nào để thăm viếng, câu nói đầu tiên mà các con nói với vị chủ nhà là ‘Hòa Bình đến với ngôi nhà này’. Nếu trong nhà có sự hiện diện của một người yêu chuộng hòa bình thì lời chúc hòa bình của con sẽ đến với họ; nếu không, lời chúc tụng đó sẽ trở lại với con”. Đó là phương thức mà Đ.T.C. sẽ dùng để khai triển hầu vãn hồi hòa bình trong Ngày Hòa Bình Thế Giới vào đúng ngày đầu năm 2019 này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com