Ba Vua Người Việt Nam

Trong lớp giáo lý, sơ Thu giải thích bài học:

- Người ta thường nói: mỗi người Việt nam là một ông vua, vì ai cũng muốn làm lớn, không ai khiêm nhường cả. Chúng ta là người có đạo mình phải khiêm nhường nhỏ bé. Bỗng sơ thấy có 2 em đang nói chuyện, sơ chỉ tay

vào một em:
- Em cho cả lớp biết, ai là người đầu tiên tìm gặp Chúa Hài đồng?

Bé gái trả lời nhanh nhẹn:
- Thưa là 3 người Việt Nam ạ.

Sơ hơi nhăn mặt:
- Sao em lại trả lời như thế chứ?

Bé gái giải thích:
- Thưa có 3 ông tới gặp Chúa Hài đồng, cả 3 ông đều là vua hết ạ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com