ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN CÁC NHÂN VIÊN BẢO VỆ AN NINH CỦA Ý.

Tin Vatican: Hôm thứ bảy vừa qua, Đ.T.C. đã tiếp kiến một số các thành viên của Cơ Quan Dân Chính Bảo Vệ An Ninh của chính phủ Ý tại Tòa Thánh. Đ.T.C. đã nói: ngài hết sức ngưỡng mộ và kính trọng những thành viên của cơ quan an ninh đã hy sinh và bỏ mình hoặc có khi phải mang thương tích suốt đời trong khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ và cứu sống tha nhân. Các thành viên có nhiệm vụ phải bảo vệ mạng sống, tài sản của con người, cũng như bảo vệ môi sinh tạo ra bởi các thiên tai. Trong khi ngỏ lời cám ơn những người tạm được gọi là “anh hùng vô danh”, Đ.T.C. đã ý thức và nêu cao tinh thần “dấn thân và lòng quảng đại của họ trong việc hy sinh sự nguy hiểm của bản thân để bảo vệ nhân mạng và tài sản của người dân Ý”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com